Contemporary jazz

Contemporary Jazz pohjautuu jazz- ja nykytanssin eri tekniikoihin. Tunneilla tehdään erilaisia teknillisiä harjoituksia, mutta pääpaino on tarinan kerronnassa tanssisarjojen kautta. Kehoa pääsee käyttämään monipuolisesti eri tasoissa esimerkiksi lattiatyöskentelyssä. Tanssisarjat antavat tilaa kokeilulle ja ovat vahvasti sidoksissa opettajan omaan tyyliin.