Yleinen oppimäärä

1. Toiminta-ajatus
2. Arvot ja opetuksen tavoitteet sekä opiskeluympäristö
3. Opetuksen tarjonta ja laajuus
3.1 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain
3.2 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
3.3 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
4. Oppilasarviointi ja todistuksen sisältö
5. Oppilaaksi ottaminen
6. Laajan oppimäärän suunnittelu
1. Toiminta-ajatus

Tanssikoulu Un Dos Tres tarjoaa kannustavaa ja tavoitteellista tanssinopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille Lohjalla. Koulu antaa oppilailleen pitkäjänteisen ja tasolta toiselle etenevän, haastavan mutta palkitsevan harrastuksen, joka elämyksellisyyden lisäksi kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan.

Tanssikoulu Un Dos Tres haluaa luoda oppilailleen mahdollisuuksia päästä esiintymään kotikaupungissaan, mikä taas vastavuoroisesti tekee Lohjan kulttuuritapahtumien ohjelmista yhä monipuolisempia. Koulun viiden toimivuoden aikana oppilaat ovat esiintyneet muun muassa kaksi kertaa Lohjan Kulttuuritorilla, useita kertoja Lohjantähdessä, Omenakarnevaaleilla ja Lasten kulttuuritapahtumassa Lohjan yhteislyseon lukiolla, kaksi kertaa eläkeläisten juhlassa Laurentius-salissa, Harjun koulun 70-vuotisjuhlissa, vanhusten palvelutalolla, vaikeavammaisten toimintakeskuksen asiakkaille, lukuisia kertoja peruskoulujen (Routio, Tytyri, Ojamo, Metsola, Rauhala, Asemanpelto, Anttila, Harju) ja lukion oppilaille erilaisissa tilaisuuksissa sekä omissa suurissa joulu- ja kevätnäytöksissään Laurentius-salissa - jopa Espanjan suurlähettiläälle Antonio García Abadille sekä Suomen Espanjan suurlähettilättärelle Maija Lähteenmäelle.

Esiintymisiä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös Lohjan ulkopuolella. Lasten flamencoryhmien kanssa on osallistuttu helmikuussa 2008, helmikuussa 2010 ja helmikuussa 2012 Helsingin Flamencofestivaaleille. Flamenconuorten kanssa on myös osallistuttu aikuisten flamencofestivaaleille Tampereelle heinäkuussa 2008 ja Helsinkiin helmikuussa 2010 ja 2012. Koulumme flamenco-oppilas Roosa Suutari pääsi esikarsinnan kautta Oulun Arktiset Askeleet -kilpailuun, jossa hän sijoittui parhaimpien joukkoon ja hänet palkittiin stipendillä. Samoin tanssikoulun ensimmäinen erityiskoulutusryhmä pääsi vuonna 2012, heti ensimmäisenä toimintavuotenaan, Oulun Arktisiin Askeleisiin, jonne valittiin 100 teoksesta 38 koreografiaa.

Street dance -oppilaista poikien ryhmä sai Nuori Kulttuuri -tanssikatselmuksessa Karkkilassa maaliskuussa 2008 kunniakirjan Yasser Sarrian koreografialla. Ourvision Goes Dancing -etnotanssikilpailussa Helsingissä koulumme oppilaat Saara Näätsaari, Sofia Kannas, Inka Kärjes ja Anni Myllymäki, jotka olivat selvittäneet tiensä edellisenä keväänä alkukarsinnan ja semifinaalin kautta finaaliin saakka, saivat Savoy-teatterissa syyskuussa 2010 hienosti hopeaa lasten sarjasta.

Kolme oppilasryhmää osallistui myös Helsingin Kulttuuritalolle suureen Dance Action -tapahtumaan marraskuussa 2010. Lisäksi nuorten rumbita show -ryhmä esiintyi syksyllä Helsingissä autottoman päivän Tanssivat Kadut -tapahtumassa.

Neljännen toimintavuoden aikana osa koulun oppilaista pääsi osallistumaan poikkitaiteelliseen produktioon, kun Tanssikoulu Un Dos Tres tuotti tanssiteatteriesityksen Rumbita de los Sueños eli Unelmien pieni rumba sekä Lohjalle että Helsinkiin. Esityksessä oli ammattitanssijoiden ja ammattiohjaaja ja -näyttelijä Katja Kiurun lisäksi mukana kahdeksanhenkinen orkesteri, joten tanssi tapahtui elävän musiikin säestyksellä.Muusikoita on ollut myös Tanssikoulu Un Dos Tresin omissa oppilasnäytöksissä. Kevätnäytöksessä 2009 rumbita-oppilaat saivat esiintyä laulaja Hanna Marshin, ranskalaisen flamencolaulaja Thierry Boisdonin, lohjalaisen muusikon Kimmo Leppälän sekä hollantilaisen flamencokitaristi Ramón Maronierin säestyksellä. Flamenco-oppilaat esiintyivät lisäksi Boisdonin ja Maronierin säestäminä.

Viidennen toimintavuoden päättyessä kevätnäytöksessä 22.5.2011 jaettiin Tanssikoulu Un Dos Tresin ensimmäiset taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistukset 27 eri-ikäiselle oppilaalle. Lohjan sivistysjohtaja Katri Kalske piti oppilaille, opettajille ja yleisölle juhlapuheen.

Kuudennen lukuvuoden alkaessa elokuussa 2011 koulun yli 30-vuotiaat rumbita-oppilaat lähtivät Vuokatti Dance Festival -tapahtumaan, jossa he osallistuvat muodostelmakilpailuun Kirsi Kannaksen koreografialla. Näin myös aikuiset tanssin opiskelijat pääsivät näyttämään oppimiaan taitoja kansainväliseen tanssitapahtumaan. Elokuussa 2011 järjestettiin myös Lohjan Kesä ry:n aloitteesta Lohjalla tanssiviikko, jossa Tanssikoulu Un Dos Tres toimi näkyvästi mukana tehden yhteistyötä Hiiden Opiston ja Lohjan Kesä ry:n kanssa. Tanssiviikko järjestetään uudestaan elokuussa 2012.

Tanssikoulu Un Dos Tres painottaa siis toiminnassaan oppilaiden mahdollisuutta esiintyä ja tehdä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa ja lisää toiminnallaan myös kansainvälisyyskasvatusta sekä eri kulttuurien ja kielten, varsinkin maailman toiseksi puhutuimman espanjan, tunnettavuutta ja mielenkiintoa niitä kohtaan. Oppilasnäytöksissämme on esiintynyt edellä mainittujen Ramón Maronierin ja Theirry Boisdonin lisäksi intialainen laulajatar Peali Mitra sekä espanjalainen flamencolaulaja Agustín de Cantarote. Muusikot ovat olleet usein myös flamencotunneilla säestämässä. Oppilaat eivät joudu koskaan maksamaan korvausta muusikoiden säestyksestä.

Opetuksessa pyritään noudattamaan opetusministeriön hyväksymiä sisältöjä. 

2. Arvot ja opetuksen tavoitteet sekä opiskeluympäristö


Suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja luovuus sekä tanssin elämyksellisyys ovat koulun keskeisimmät arvot. Opetuksen tavoitteena on heti alkeistekniikan omaksumisen jälkeen auttaa oppilaita löytämään heille itselleen ominainen tapa ilmaista itseään tanssin kautta ja kokemaan aitoa tanssin iloa. Oppilaita rohkaistaan myös luovuuteen omien liikesarjojen, flamencokoputusten ja pienten koreografioiden työstämisellä sekä osallistumisella esitysten ja illanviettojen ideointiin. Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaiden itsetuntemusta ja -luottamusta taiteellisen ilmaisun ja esiintymisen kautta. Musiikin ja muiden taiteiden luonnollinen läheisyys tanssiin tuodaan myös tunneilla esiin, samoin tanssiin vaikuttaneet eri kulttuureiden ominaispiirteet.

Tanssikoulu Un Dos Tres panostaa opettajien ammattitaitoon; suurin osa koulun opettajista on tanssin ammattilaisia. He ohjaavat oppilaita puhtaaseen suoritukseen omalla, yksilöllisellä tasollaan. He kertovat tanssin taustoista, kulttuureista, joissa tanssit ovat syntyneet, sekä korostavat opetuksessaan musiikin ja liikkeen yhteyttä. Oppilaat saavat kokea onnistumisen iloa niin tanssitunneilla opettajien kannustaessa kuin tanssikoulun joulu- ja kevätnäytöksissä Laurentius-salissa. Jokaista tunneilla säännöllisesti käyvää oppilasta rohkaistaan mutta ei pakoteta esiintymään. Pätevät opettajat osaavat antaa myönteistä palautetta jokaiselle oppilaalle, koska he pystyvät havaitsemaan kunkin oppilaan persoonallisen ilmaisutavan ja pienenkin edistymisen.

Ilmapiiri tanssitunneilla pyritään pitämään jatkuvasti sellaisena, että jokainen oppilas tuntee olevansa tervetullut tanssimaan. Myönteinen ilmapiiri rohkaisee oppilasta tulkitsemaan musiikkia tanssin keinoin omalla, ainutkertaisella tavallaan poikkeamatta kuitenkaan musiikin (rytmin) määräämästä tiukasta raamista.

Ryhmähenkeä vahvistetaan myös erilaisilla leikeillä, illanvietoilla, pikkujouluilla, pariharjoituksilla ja huumorilla. Myönteisyys myös tarttuu - lapset oppivat ottamaan toiset huomioon ja puhumaan ystävällisesti, koska opettajat kasvatusvastuunsa tuntien näyttävät koko ajan esimerkkiä.

Koulun seitsemäs toimintavuosi alkaa elokuussa 2012 uusissa tiloissa Lohjan ydinkeskustassa, osoitteessa Sibeliuksenkatu 1. Toimitilaan remontoidaan kaksi peilisalia, odotushuone sekä pukuhuoneet suihkuineen sekä naisille että miehille.

Parkkipaikkoja on runsaasti. Äänentoistolaitteet ovat tehokkaat, ja koulun varusteisiin kuuluvat laaja levykokoelma ja videokamera; oppilailla on mahdollisuus katsoa esimerkiksi esitystensä videointi jälkeenpäin ja näin seurata kehitystään.

3. Opetuksen tarjonta ja laajuus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 neljänkymmenenviiden minuutin pituista oppituntia. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppilas valitsee opinnot oman suuntautumisensa mukaisesti oppilaitoksen tarjoamista opintokokonaisuuksista. Oppilas voi valita opintonsa saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä.

Lasten tanssitunteja on tarjolla 2-vuotiaasta alkaen. Alle kouluikäisten opinnot ovat varhaisiän tanssikasvatusta, jossa ei tasoja ole. Kouluikäiset lapset, nuoret ja aikuiset taas, käytyään säännöllisesti tanssitunneilla 1 - 2 lukuvuoden ajan, siirtyvät seuraavalle tasolle.  Valitessaan useamman tanssilajin opintokokonaisuuden eli useamman viikkotunnin lukuvuodessa oppilas voi saavuttaa yleiseen oppimäärään vaadittavan tuntimäärän lyhyemmässä ajassa kuin oppilas, joka keskittyy vain yhteen tanssilajiin ja suorittaa tästä yhdestä päälajistaan 500 oppitunnin pituisen kokonaisuuden 5-10 vuoden aikana.

Tanssikoulu Un Dos Tres on myös hankkinut taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusoikeuden, jolloin muutaman vuoden välein perustettavien erityiskoulutusryhmien flamenco-oppilaat voivat joustavasti siirtyä syksystä 2011 lähtien yleisen oppimäärän opinnoistaan, ns. varhaisiän tai valmistavista opinnoista, laajan oppimäärän suorittamiseen. Tällöin on pääaineen rinnalle valittava yksi tai useampia sivuaineita.

Yleisen oppimäärän opiskelijat voivat valita tanssilajikseen etnotanssit flamencon, rumbitan, street salsan tai salsan sekä showtanssin, latinalaistanssit, baletin, akrobatian ja ajan ilmiöihin kuuluvan street dancen.

Tanssikoulu tarjoaa tanssinopetusta myös aikuisille seuraten samoja suuntaviivoja kuin lasten opetuksessakin. Opetuksessa huomioidaan kuitenkin aikuisten elämänkokemus ja painotetaan myös liikkuvuuden parantamista sekä tanssin ja itseilmaisun aikaansaamaa rentouttavaa ja virkistävää vaikutusta. Aikuisille on tarjolla viikkotunteina flamencoa, rumbitaa, salsaa, street salsaa, balettia, latinalaistansseja sekä showtanssia. Lisäksi tiiviskursseina esitellään muitakin tanssilajeja sekä kehonhuoltoa muun muassa syvävenyttelykursseilla.

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syynvuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelmantavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöinoppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritelläänopiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet,mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.
3.1 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain

1. Flamenco

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tuntee flamencon historiaa, liikekieltä, musiikkia ja flamencoon liittyviä erilaisia tyylejä
- kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää rytmitajuaan
- ymmärtää Espanjan kansaan ja kulttuuriin (myös mustalaiskulttuuriin) liittyviä erikoispiirteitä

Keskeiset sisällöt:


- flamencon liikekieltä ja terminologiaa
- tekniikkaa (koputukset, taputukset, eri rytmilajit = palot, ranne- ja käsiliikkeet, vartalonhallinta, piruetit, kävelysarjat)
- flamencolle ominaista taiteellista ilmaisua, voimakasta tunnetilaa
- flamencoon liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria (myös espanjan kieli!)
- flamencoon liittyvää tanssin ja etenkin musiikin historiaa
- esiintymistä yhdessä flamencomuusikoiden kanssa

2. Rumbita

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu flamencotanssiin ja muihin etnisiin tyylilajeihin
- tuntee rumbita-tanssille ominaista  liikekieltä, musiikkia ja ilmaisua
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää rytmitajuaan
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

Keskeiset sisällöt:

- rumbita-tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (ranne- ja käsiliikkeet, lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö, piruetit, taputukset, kävelysarjat)
- musiikin ja liikkeen välisen yhteyden harjoittamista
- koreografioiden hiomista esityskuntoon


3. Salsa / street salsa

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu salsamusiikin ja -tanssin historiaan ja alalajeihin (esimerkiksi merengue, mambo, reggaetón)
- ymmärtää Kuuban historiaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä
- tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö)
- koreografioiden hiomista esityskuntoon
- salsaan liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria (myös espanjan kieli!)


4. Street dance

Tuntien tavoitteena on, että oppilas
- tutustuu niihin nykyhetken musiikillisiin ja tanssillisiin tyyleihin (hiphop, 
breakdance, popping, locking  jne.), joista street dance muodostuu
- tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä
- kehonhallintaa ja tekniikkaa
- nuorten tanssikulttuureja
- musiikin ja liikkeen välisen yhteyden harjoittamista
- koreografioiden hiomista esityskuntoon

5. Latinalaistanssit

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu latinalais-amerikkalaisen musiikin ja tanssin historiaan ja alalajeihin (samba, chacha, rumba,jive, paso doble)
- ymmärtää alueen historiaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä
- tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä, askelkuvioita ja kulttuuria
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa lantion sekä ylä- ja keskivartalon käyttö)
- koreografioiden hiomista esityskuntoon

6. Showtanssi

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu länsimaisen tanssin historiaan ja alalajeihin
- ymmärtää Euroopan ja Amerikan historiaan ja kulttuuriin, varsinkin musiikkiin, liittyviä erityispiirteitä
- tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä
- kehittää koordinaatiokykyään
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä ja kulttuuria
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (muun muassa jalkojen ojennukset, isolation, hypyt, piruetit)
- koreografioiden hiomista esityskuntoon

7. Baletti

Tuntien tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu länsimaisen tanssin historiaan ja alalajeihin
- ymmärtää Euroopan ja Amerikan historiaan ja kulttuuriin, varsinkin musiikkiin, liittyviä erityispiirteitä
- tuntee tanssin liikekieltä, tekniikkaa, ilmaisua ja eri tyylejä
- kehittää koordinaatiokykyään, notkeuttaan, tasapainoaan, ketteryyttään ja vartalonhallintaansa
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- tanssille tyypillistä liikekieltä, termejä
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (jalkojen aukikierto ja ojennukset, käsien hallinta, liikkuvuus)
- musikaalisuus ja keskittymiskyky
- koreografioiden hiomista esityskuntoon 

8. Akrobatia

Tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu tanssitaiteen lisäksi sirkustaiteeseen
- kehittää vartalonhallintaansa, notkeuttaan ja tasapainoaan
- oppii fyysisten taitojen lisäksi myös kehonhuollon tärkeyden

Keskeiset sisällöt:
- kehonhallintaa ja tekniikkaa (tasapaino, notkeus, ketteryys)
- nonverbaalisuus, rytmiikka, oma ilmaisu
- yksilö-, pari- ja pyramidiakrobatia

9. Esiintymistoiminta

Tavoitteena on, että oppilas

- tutustuu teoksen syntyyn liittyviin eri osa-alueisiin
- ymmärtää eri taiteenlajien (tanssi, musiikki, teatteri, kuvataiteet) välisen yhteyden tärkeyden
- parantaa ilmaisuvoimaansa esiintymällä itse ja tutustumalla mahdollisimman monipuolisesti eri taiteenalojen esityksiin
- oppii suunnittelemaan ja harjoituttamaan myös pieniä tanssinumeroita ikätovereilleen tai nuoremmille oppilaille opettajansa apuohjaajana

Keskeiset sisällöt:

- esiintymistä ja muiden esiintymiseen tutustumista
- pienten koreografioiden suunnittelua ja harjoituttamista
- valaistukseen, puvustukseen, kampauksiin ja maskeeraukseen tutustumista

3.2 Annettavan opetuksen määrä opintokokonaisuuksittain

Flamenco, rumbita, salsa, street dance:


Perusteet = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 1 - 2
Jatko I = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 3 - 4
Jatko II = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 5 - 6
Jatko III = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 7 - 8
Jatko IV = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 9 - 10

Latinalaistanssit, showtanssi, baletti, akrobatia:


Perusteet = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 1 - 2
Jatko I = 100 tuntia / opintokokonaisuudet 3 - 4

Esiintymistoiminta:

Latino show -edistyneiden opinnot = 100 tuntia / oma opintokokonaisuutensa

3.3 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen


Oppilaan opinnot muissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa hyväksytään mukaan yleisen oppimäärän tuntimäärään.

3.4 Yhteistyö muiden tahojen kanssa


Tanssikoulu Un Dos Tres haluaa tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, koulujen ja muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa sekä Helsingin Flamencoyhdistyksen ja muiden flamencoyhteisöjen kanssa. 

4. Oppilasarviointi ja todistuksen sisältö


Oppilasarvioinnissa lähtökohtana on oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen kannustavan palautteen avulla. Arvioinnissa korostuvat oppilaan aktiivisuuden, innostuneisuuden, keskittymisen, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutteisuuden arviointi sekä itsearviointi. Vanhempien ikäryhmien kanssa harjoitellaan myös rakentavan palautteen antamista pareittain ja pienryhmissä. Arvioinnissa pidetään erillään tanssitaidot ja -tekniikka taiteellisesta ilmaisusta ja luovuudesta, koska tanssiteknisesti heikohko oppilas voi osoittaa suurta luovuutta ja nauttia esiintymisestä ja toisaalta arka esiintyjä voi olla taidoiltaan hyvinkin lahjakas.
Oppilas saa pyytäessään opettajaltaan tunneilla annettavan jatkuvan palautteen lisäksi henkilökohtaisen arvioinnin myös kirjallisesti. Varsinainen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää tiedot kaikista oppilaan suorittamista tanssikokonaisuuksista ja niiden tuntimääristä. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua.Päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

  • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
  • taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan
  • oppilaan nimi ja syntymäaika
  • opiskeluaika vuosina
  • oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia)
  • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
  • opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
  • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
  • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti
  • maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta
  
5. Oppilaaksi ottaminen

Tanssikoulu Un Dos Tres ottaa oppilaita kaikkiin ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Muita kriteerejä oppilaaksi ottamiselle ei ole. Tanssituntien hinnat pyritään pitämään kohtuullisina. 

6.
 Laaja oppimäärä

Kevätlukukaudella 2011 huoltajille suoritetun kyselyn perusteella perustettiin ensimmäinen vuonna 2001 - 2003 syntyneiden flamenco-oppilaiden erityiskoulutusryhmä, joka alkoi opiskella taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan syyslukukaudella 2011. Uusi erityiskoulutusryhmä aloittaa toimintansa syksyllä 2012. Tähän ryhmään otetaan vuonna 2003 - 2005 syntyneitä flamenco-oppilaita. Uusia erityiskoulutusryhmiä perustetaan tämän jälkeen muutaman vuoden välein.